Contact Email
[email protected]

Contact Tel
0032 (0)3 888 03 07

Aanpak

Aanpak

KENNISMAKING
In een eerste kennismakingsgesprek kan er vrijblijvend een offerte gemaakt worden volgens de eisen, het programma en het budget van de bouwheer en deze kan dan aan de hand hiervan beslissen welke richting hij zelf wil uitgaan.

PROGRAMMA
CREABO stelt samen met de opdrachtgever programma en eisenpakket op, luistert naar vragen, verlangens en verwachtingen en vestigt de aandacht op aspecten van het bouwen, verbouwen of renoveren. In deze samenspraak wordt rekening gehouden met het bouwterrein, de stedenbouwkundige voorschriften, de oriëntatie- en klimaatgegevens en het vooropgesteld budget. De architect zal de opdrachtgever met raad en daad bijstaan om deze specifieke gegevens juist te interpreteren.

VOORONTWERP
CREABO vertaalt het eisenpakket in een functionele indeling en een passende vorm, toont zich langs zijn creatieve zijde en maakt schetsontwerpen, voorontwerp en op aanvraag een maquette of perspectieftekening. Deze worden besproken en beoordeeld op vlak van uitzicht, functie en kostprijs. CREABO streeft een eenvoudige, niet tijdsgebonden architectuur na en helpt een verantwoorde keuze te maken binnen wensen en budget, rekening houdend met eisen inzake ruimte en visuele kwaliteiten.

UITVOERINGSONTWERP
CREABO verzamelt de documenten, die nodig zijn om aan de overheidsreglementeringen met betrekking tot brandveiligheid, milieuvergunningen, aanbestedingsprocedures, ... te voldoen en verleent advies bij diverse administratieve aangelegenheden zoals huisvestingspremie, lening, vergunning en beroepsprocedures.
Bij het opmaken van de definitieve plannen geeft CREABO de voorkeur aan het gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen, volgt de evolutie van de bouwkosten, houdt rekening met onderhoudskosten op korte en lange termijn en zoekt oplossingen voor verhuis- en kuisproblemen bij het ontwerpen van het buitenschrijnwerk. Na het uitwerken van het definitief plan en het opstellen van het dossier wordt de bouwaanvraag ingediend.

LASTENBOEK
CREABO maakt het lastenboek op, beschrijft de materialen en de eisen voor het uitvoeren van de werken, rekening houdend met het doelmatig gebruik van vochtwerende, thermische en akoestische isolatiematerialen om koude bruggen en vochtproblemen te vermijden.
CREABO maakt meetstaat en detailtekeningen op, vraagt concurrentiële prijsofferten of organiseert aanbestedingen en coördineert de studies van stabiliteit, elektriciteit, sanitair en verwarming. Deze aanpak laat CREABO toe op een zorgvuldige manier de vormgeving van het programma waar te maken en te controleren, en waarborgt zij dat het werk op een kwalitatieve en prijsgunstige manier gebeurt.
CREABO zal ook de aannemingsovereenkomsten voorbereiden en assistentie verlenen bij het ondertekenen van de contracten.

WERFCONTROLE
CREABO zal de uitvoering van de werken op regelmatige tijdstippen controleren en nagaan of de materialen en uitvoeringswijzen overeenstemmen met de bouwplannen en het lastenboek. CREABO is aanwezig bij belangrijke fasen in het bouwproces zoals de afpaling van het gebouw, de aanvang van de werken, de funderingswerken, de aanzet van het metselwerk enz.

AANVAARDING

Bij het beëindigen van de werken vindt de voorlopige aanvaarding plaats. De opdrachtgever aanvaardt het werk van de aannemer en laat zich bijstaan door de architect. Hij stelt een lijst op van eventuele opmerkingen en/of van nog uit te voeren kleine werken en bepaalt de termijn waarbinnen dit moet gebeuren. Een jaar later heeft de definitieve aanvaarding plaats.